22-12-09

Herwaarderingsplan Dumontwijk - Plan de revalorisation du Quartier Dumont

Op dinsdag 24 november werd in de gemeenteraad het “Gemeentelijk Herwaarderingsplan van de Dumontwijk” éénparig goedgekeurd. Eerstdaags verwacht men de publicatie van dit plan door de minister. Dan zullen de eigenaars van waardevolle gebouwen 40% subsidies kunnen aanvragen voor de restauratie van hun pand. Van elk gebouw is er een steekkaart opgemaakt met de specifieke erfgoedkenmerken. De gemeente werkt een infoprocedure uit om jullie allemaal te informeren na de goedkeuring van het plan door de minister.
De eerste openbare werken in het kader van dit plan betreffen de herinrichting van het gemeentelijk park voorzien in de begroting van 2010
In bijlage het plan. Lees>>>>

Le mardi 24 novembre le "Plan communal de Revalorisation du Quartier Dumont" fut approuvé à l'unanimité par le conseil communal. La publication de ce plan par le ministre est attendue dans les jours à venir. Ensuite les propriétaires de constructions de valeur pourront faire la demande pour l'obtention de 40% de suventions en vue de la restauration de leur bien. Une fiche mentionnant les caractéristiques patrimoniales spécifiques a été rédigée pour chaque construction. La commune élabore une procédure didactique afin d'informer tout le monde après l'approbation du plan par le ministre.
Les premiers travaux publics dans le cadre dudit plan concernent le réaménagement du parc communal, inclus dans les prévisions budgétaires de 2010.
Le plan Lees>>>>

 

18:12 Gepost door jose decoussemaker in Rapporten | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |