30-10-08

Herwaarderingsplan klaar! Le plan de revalorisation est prêt !

logo omgevingHet studiebureau OMGEVING is klaar met het voorontwerp van het "Herwaarderingsplan Dumontwijk". De algemene visie werd dinsdag 28 oktober 2008 in première voorgesteld aan de Gemeenteraad....en het was goed maar wel zeer ingrijpend! Ook de voorstelling was zeer verzorgd zodat de 2 sprekers een spontaan applaus ontvingen, zowel van de gehele gemeenteraad als van het aanwezige publiek. De volgende stap is de "Discussiewandeling voor de bewoners/eigenaars", op vrijdag 31 oktober. Om 13 uur zult u daar dezelfde Power Point voorstelling kunnen zien als op de gemeenteraad. Daarna is er terug een DISCUSSIEWANDELING zoals bij de eerste bewonersconsultatie>>>.  Iedereen heeft achteraf de mogelijkheid om in het PARKHOTEL zijn opmerkigen/bezwaren te uiten.  
  Het grote voordeel van zo'n plan is dat eigenaars en de gemeente door het Herwaarderingsplan subsidie kunnen krijgen als ze hun woning of het openbaar domein renoveren. Het is ook de resolute bedoeling om van de beschermde Dumontwijk een wandel- en fietswijk te maken. Daarbij zullen de parkeerplaatsen tot het strikte minimum herleid worden. Lees>>>
Eén van de meest ingrijpende akties betreft de metamorfose van het gemeentepark. Men wil er terug -zoals vroeger- een duinlandschap van maken; boven beplant met helm en onderaan met duindoornstruweel. Er zullen dus zeer veel bomen gekapt worden behalve aan de kant van de Zeelaan. Het Park zal één van de belangrijkste toegangspoorten tot de wijk worden.
Een eerste tipje van de sluier van enkele van de hoofdkrachtlijnen van het Park kunt u lezen in bijlage; Lees>>>
KOM IN IEDER GEVAL VRIJDAG NAAR DEZE DISCUSSIENAMIDDAG

Zoals gebruikelijk zal de maandelijkse Happy Hour ook doorgaan op zaterdag 1 november in het PARHOTEL om 16 uur. Misschien een moeilijke dag "Allerheiligen" maar wellicht zal veel na te kaarten zijn over de DISCUSSIEWANDELING van vrijdag. Ook degene die niet hebben kunnen deelnemen aan die wandeling kunnen eens komen luisteren.

Le bureau d'études "ENVIRONNEMENT" a terminé l'avant-projet du "Plan de revalorisation du Quartier Dumont". Une vue générale fut présentée en première le mardi 28 octobre 2008 au Conseil communal. Et ce fut bien, quoique fort intervenant ! La présentation était également fort soignée, à tel point que les deux orateurs reçurent des applaudissements spontanés, aussi bien de la part du Conseil communal que du public présent. L'étape suivante est la "Promenade de discussion pour les résidents/propriétaires" le vendredi 31 octobre 2008. A 13.00 h vous y verrez la même présentation "Power Point" que lors du conseil communal. Ensuite il y aura encore une "promenade de discussion" comme lors de la première consultation des résidents. Ensuite, tout le monde aura l'occasion d'émettre ses remarques/objections à l'Hôtel du Parc.   
Le grand avantage d'un tel plan est que les propriétaires et la commune, par le biais du Plan de Revalorisation, peuvent obtenir des subsides lors de rénovations de leur demeure ou du domaine public. Il y a également la ferme intention de transformer le Quartier Dumont protégé en zone de promenade et de randonnées à vélo. Simultanément, les places de stationnement pour voitures seront réduites au strict minimum.   
L'une des actions d'intervention les plus importantes concerne la métamorphose du parc communal. L'intention est de revenir à un paysage de dunes comme auparavant : au sommet des plantations d'oyats, et dans le bas des argousiers. Par conséquent de nombreux arbres seront abattus, sauf du côté de l'Avenue de la Mer. Le parc constituera l'une des principales portes d'accès au Quartier Dumont.  
Un premier coin du voile de certaines lignes de force principales du parc sera levé et est à lire dans l'annexe.  
De toute façon, participez vendredi à l'après-midi de discussion.

Comme d'habitude, la réunion mensuelle "Happy Hour/Heure de Bonheur" aura lieu le premier samedi du mois, notamment le samedi 1er novembre 2008 à 16.00 h à l'Hôtel du Parc. Peut-être une date difficile, le jour de la Toussaint, mais il y aura probablement beaucoup à dire en ce qui concerne la "Promenade de discussion" de vendredi. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de participer à cette promenade auront intérêt à venir écouter.

       

 

16:50 Gepost door jose decoussemaker in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.